Wat is de TOTOX-waarde bij visoliesupplementen?

(Bi-Omega 500 en Bi-Omega 1000)

De TOTOX-waarde (totale oxidatiewaarde) geeft de mate van vetzuuroxidatie aan. Hoe verser de olie, hoe lager de TOTOX-waarde is. De peroxide- en anisidine-waarde van de visolie bepalen de TOTOX-waarde.

Hoe de TOTOX-waarde van visoliesupplementen interpreteren?

De firma Biotics is onder andere aangesloten bij de organisatie GOED (Global Organization for EPA and DHA Omega-3s). Deze organisatie heeft kwaliteitsstandaarden vastgelegd ten aanzien van omega 3-oliën. Een voorwaarde is onder andere dat bij iedere batch de peroxide- en anisidine-waarden worden geanalyseerd. Die waarden moeten onder bepaalde grenzen liggen. Door lid te zijn van GOED (zichtbaar door het logo) voldoet het product aan de meest strikte normen voor kwaliteit en zuiverheid.

Maximale waarden:
Peroxidewaarde    < 5 meq/kg       
Anisidinewaarde    < 20 meq/kg       
TOTOX-waarde < 26

De Totale Oxidatie-waarde (TOTOX) is de som van tweemaal de peroxidewaarde + eenmaal de anisidinewaarde. Volgens GOED mag het totaal maximaal 26 zijn. Biotics controleert iedere batch Bi-Omega 500 en Bi-Omega 1000 op peroxide- en anisidinewaarden. 

Let op voor misleidende informatie

Veel firma’s geven aan dat de TOTOX-waarde van hun product < 5 is. Waarschijnlijk gaat het hier om de peroxidewaarde, die officieel beneden de 5 moet zijn. Volgens onze informatie kan dit nooit de totale TOTOX-waarde zijn, die zoals gezegd een optelsom is van peroxide- en anisidinewaarde. Biotics doet er alles aan om de ranzigheid tot een minimum te beperken in iedere fase van het productieproces. Daarnaast worden aanvullende parameters gemeten waaronder zware metalen (o.a. arsenicum, cadmium, kwik en lood) en plasticresten. 

De kwaliteit van een visoliesupplement controleren in de praktijk

Check de ranzigheid van een visolie-supplement eenvoudig in de praktijk door de capsule open te maken. De visolie moet helder, lichtgeel van kleur zijn en behoort niet te ruiken. Zo is het onderscheid tussen de verschillende producten overduidelijk.