Kwaliteit

Onze producten onderscheiden zich door hun uitzonderlijke kwaliteit, veiligheid en biologische beschikbaarheid.

Kwaliteit die wordt gewaarborgd door:

  • Zuivere inhoudsstoffen
  • Hypoallergene nutriënten
  • Gegarandeerd vrij van genetisch gemanipuleerde stoffen

Veiligheid komt tot uiting in:

  • Grondstoffen en producten volgens de strengste selectiecriteria
  • Hoogste kwaliteitsnormen bij productie en distributie ( HACCP, cGMP, GDP)

Biologische beschikbaarheid blijkt uit:

  • Gebruik van veilige doses
  • Biochemische activiteit en opneembaarheid
  • Niet belastend voor het lichaam

Hoge kwaliteitsnormen

Bij de productie en distributie van onze producten worden de hoogte kwaliteitsnormen gehanteerd (HACCP, cGMP, GDP, farmaceutische productielicenties). Dit is een garantie voor de voedselveiligheid. 

HACCP

De HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) methodiek is als Europese wetgeving ingevoerd in de jaren ’90. De kern van dit voedselveiligheidssysteem is het identificeren van alle mogelijke biologische, chemische en/ of fysische gevaren. Op basis van een gevarenanalyse wordt het risico voor de volksgezondheid ingeschat. Voor deze risico’s worden beheersmaatregelen en kritische grenzen vastgelegd waardoor het risico wordt weggenomen of tot een acceptabel niveau is gedaald. Aan de hand van een beslisboom worden kritische beheerspunten vastgesteld en gemonitord. Door HACCP wordt het productie- en handelsproces gewaarborgd. 

cGMP

cGMP  is een afkorting voor current Good Manufacturing Practices (goede wijze van produceren). cGMP is een kwaliteitsborgingsysteem voor de humane en veterinaire farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en de voedingsmiddelenindustrie.

GDP

GDP (Good Distribution Practice) verwijst naar de richtlijnen voor de correcte distributie van producten voor gebruik door de mens.  Het is een kwaliteitswaarborgsysteem waarin eisen zijn opgenomen met betrekking tot aankoop, ontvangst, opslag en export met als doel het kwaliteitsniveau binnen het distributienetwerk op te volgen.

Farmaceutische productielicenties

cGMP op het hoogste niveau, vergelijkbaar met producten van geneesmiddelen. Onze partners Biotics Research, Symbiopharm en andere producenten werken met farmaceutische productielicenties.