Ficine

Omschrijving

Ficine is een plantaardig enzym dat wordt geëxtraheerd uit de vijgenboomlatex: Ficus genius, Ficus glabatra of Ficus carica.

Studies

Studies zijn uitgevoerd naar een proteolytisch extract, bereid uit latex van Ficus luschnathiana (Miq., een stamboom van Moraceae. Het werkingsmechanisme werd bepaald, wat overeenkomt met dat van serineproteïnasen. Studies van optimale pH en temperatuur vertoonden een maximale katalytische activiteit bij respectievelijk pH 8,0 en 75 °C. De proteolytische activiteit vertoonde een goede stabiliteit wanneer deze bij verschillende pH- en temperatuuromstandigheden werd geïncubeerd. Bij 7 °C en pH 7,5 handhaafde het extract een 100% van de initiële activiteit gedurende 5 maanden. Wanneer het effect van de pH op de stabiliteit werd vergeleken, werden maximale waarden verkregen bij pH 6,5, waarbij 98% van de initiële activiteit resteerde na 5 uur incubatie bij 60 °C. Na 1 minuut bij 100°C trad een totale inactiviteit op. De moleculen die verantwoordelijk zijn voor de proteolytische activiteit van het extract zijn verscheidene eiwitten. Deze proteïnecomponenten vertoonden een pH-afhankelijke neiging om aggregaten te vormen. Het gebruik van de proteolytische activiteit van het ruwe extract onder gecontroleerde hydrolyse-omstandigheden op wei-eiwitten leverde peptidefracties met antimicrobiële activiteit tegen een S. aureus-stam op. 

Interacties

Interacties met natuurlijke en/of reguliere medicijnen zijn mogelijk.

Vul het ingrediënt in en vind de bijbehorende producten: