Pycnogenol

Omschrijving

Pycnogenol, een extract van pijnboombast (Pinus maritima), is rijk aan oligomere proanthocyanidinen (OPC’s). Dat staat onder meer bekend om de sterke antioxidatieve en antiallergische eigenschappen. 

Studies

In 2009 onderzocht men proefpersonen die 5 tot 8 weken voor het berkenpollenseizoen met de inname van pycnogenol startten. Er was een aanzienlijke vermindering in oogklachten (-35%) en neusklachten (-20,5%) vergeleken met de placebogroep. De beste resultaten zag men bij de proefpersonen die 7 à 8 weken voor het pollenseizoen begonnen waren. Er was niet alleen een symptomatisch effect. Ook de bloedparameters van berkenspecifiek IgE (een marker voor hooikoorts) waren na het pollenseizoen lager bij de pycnogenolgroep dan bij de placebogroep, wat duidt op een klinische verbetering.

Interacties

Interacties met natuurlijke en/of reguliere medicijnen zijn mogelijk.

Interesse in Pycnogenol?

Vul het ingrediënt in en vind de bijbehorende producten: