Kalium

Omschrijving

Historisch gezien was de dagelijkse voeding rijk aan kaliumcitraat door een hogere consumptie van groenten en fruit. Hierdoor was het lichaam steeds mild alkalisch met als gevolg dat de fysiologie van de mens hierop werd afgestemd. Kalium is in het algemeen nodig voor de zenuwprikkelgeleiding en het handhaven van een normale bloeddruk. Verder is kalium noodzakelijk voor het samentrekken van de spieren en voor de energiehuishouding in de spieren.
Het overgrote deel van de basische of alkalische bestanddelen in onze voeding zijn in de vorm van citraten. Een goed mineralensupplement zou daarom moeten bestaan uit een mix van verschillende citraten. Volgens de ‘Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine of the National Academies’ hebben volwassenen dagelijks minstens 4,7 kalium nodig om hun bloeddruk te verlagen, de schadelijke effecten van zout te maskeren en het risico op nierstenen en botmassaverlies te verlagen. 

De gemiddelde urine PH van de jager-verzamelaar was 7,5 of meer. De pH-meting van de urine is een zeer eenvoudige methode om dit te controleren. De pH-waarde van urine schommelt gedurende de dag. Hoe rijker onze voeding aan zuurvormende middelen, hoe zuurder onze urine wordt en omgekeerd. De waarde is het gemiddelde van een aantal pH-metingen gedurende de dag. Ons huidig voedingspatroon leidt tot urine pH-waarden lager dan 7, wat verzuring betekent.

De mens is van nature een zuurproducerend organisme. Vandaar dat het zeer belangrijk is om dagelijks de nodige portie alkalische voeding binnen te krijgen om te verhinderen dat er een metabole acidose ontstaat die kan leiden tot hypertensie, insulineresistentie, overgewicht en obesitas. Onderzoek, uitgevoerd zowel bij kinderen als volwassenen, toont aan dat urine met een pH van 7,5 of meer nodig is voor een goede uitscheiding van verschillende toxinen met de urine. Dit is vooral van groot belang bij de preventie en behandeling van nierstenen. 

Verzuring leidt ook tot verhoging van de cortisolproductie en de cortisolbloedspiegels. Dit speelt vervolgens een rol bij de verandering van het botmetabolisme hetgeen leidt tot osteoporose. Onderzoek bij patiënten met reumatoïde artritis toont aan dat basische voeding significant minder pijn reduceert. 

Kaliumdeficiëntie gaat vaak hand in hand met een magnesiumdeficiëntie. Beide mineralen zijn in voldoende mate nodig om de osmotische balans in de cel te handhaven. 

Interacties

Interacties met natuurlijke en/of reguliere medicijnen zijn mogelijk.

Referenties
  1. Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride and Sulfate. ISBN 978-0-309-09158-9, 640 pages, 2004.
  2. Maurer M, Riesen W, Muser J, et al. Neutralisation of Western diet inhibits bone resorption ndependently of K intake and reduces cortisol secretion in humans. Am J. Physiol Renal Physiol 284: F32-F40,2003.
  3. Cseuz RM, Barna I, Bender T, et al. Alkaline Mineral supplementation Decreases Pain in Rheumatoid Arthritis Patients: A Pilot Study. Open Nutritional Journal, 2008,2,100-5.
Vul het ingrediënt in en vind de bijbehorende producten: