Alfa-liponzuur

Omschrijving

Alfa-liponzuur is een vitamineachtige stof die in de mitochondriën aangemaakt kan worden en aan de basis ligt van het sleutelmolecuul acetyl-CoA. Acetyl-CoA speelt een belangrijke rol bij:

  1. Aanmaak van energie (aerobe glycolyse)
  2. Aanmaak van vetzuren en cholesterol
  3. Epigenetische modificaties: aanleveren van acetyl-groep

Alfa-liponzuur is niet alleen een krachtig antioxidant, het helpt bovendien om glutathion in het lichaam te recycleren (samen met B-vitaminen). Klinische studies tonen aan dat alfa-liponzuur met succes kan worden ingezet bij aandoeningen zoals diabetes, obesitas en leververvetting (NAFLD).

Interacties

Allergische huidaandoeningen kunnen optreden. Mineraaltekorten zijn mogelijk bij langdurig gebruik van alfa-liponzuur (o.a. zinkdeficiëntie). Bij diabetici en bestaande hypoglycemie kan alfa-liponzuur voor verandering van de bloedglucoseregulatie zorgen. 

Interacties met natuurlijke en/of reguliere medicijnen zijn mogelijk.

Vul het ingrediënt in en vind de bijbehorende producten: