Ashwagandha: een zachtaardig adaptogeen

Adaptogenen zijn kruiden die het vermogen hebben om de stressreactie te reguleren. Het Ayurvedische kruid ashwagandha (Withania somnifera) valt onder deze categorie van adaptogenen en heeft de volgende eigenschappen: 

  • Verminderen van door stress veroorzaakte metabole verstoringen.
  • Normaliserende werking op orgaanfuncties van onder andere bijnieren, schildklier en gonaden.
  • Veilig in gebruik: geen opgetekende negatieve effecten zoals ontwenningsverschijnselen.
afbeelding Science

Actieve nutriënten

Ashwagandha bevat diverse fytonutriënten zoals withanolides, sitoindosides en andere alkaloïden die beschermen tegen oxidatieve celschade. Ashwagandha werkt op verschillende systemen van het menselijk lichaam: het neurologische systeem, het immuunsysteem, het energieproductiesysteem, het endocriene systeem en het voortplantingssysteem. Verschillende onderzoeken die eerder met ashwagandha zijn uitgevoerd toonden positieve resultaten op het gebied van de adaptogene en stressverlagende activiteit. 

Dagelijkse vermoeidheid is vroege indicator voor veroudering

Dagelijkse vermoeidheid is een vroege indicator voor veroudering en een slechtere gezondheid. In een 16-weken durende gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie zijn de effecten van ashwagandha bestudeerd bij mannen met overgewicht (leeftijd 40-70 jaar) met milde vermoeidheid. Een deel van de onderzoeksgroep kreeg een ashwagandha-extract (21 mg withanolides per dag), het andere deel een placebo. De effecten werden gemeten aan de hand van ‘the Profile of Mood States, Short Form’ (POMS-SF), Aging Males’ Symptoms (AMS) vragenlijst en speekseltesten van DHEA-S, testosteron, cortisol en oestradiol. In de loop van de studie werd verbetering qua vermoeidheid, kracht, psychologisch en seksueel welbevinden gerapporteerd. Ashwagandha-suppletie is geassocieerd met 18% verhoging van DHEA-S (p = .005) and 14.7% verhoging van testosteron (p = .010) in vergelijking tot placebo. De cortisol- en oestradiolwaarden veranderden niet significant tijdens dit onderzoek. Volgens de onderzoekers is nader onderzoek vereist. 

Redactionele opmerking

Een gestandaardiseerd kruidextract van de hele plant werkt in het algemeen effectiever dan een gestandaardiseerd extract van één gekend actief nutriënt. In het laatste geval mis je de synergistische invloed van de nutriënten onderling.

Referentie

Lopresti AL, Drummond PD en Smith SJ. A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Study Examining the Hormonal and Vitality Effects of Ashwagandha (Withania somnifera) in Aging, Overweight Males. Am J Mens Health. 2019.