Echinacea

Omschrijving

Echinacea purpurea (Asteraceae) is een medicinaal kruid met belangrijke immunostimulerende en ontstekingsremmende eigenschappen. De plant trok de aandacht van wetenschappers om andere gunstige effecten te beoordelen. Anti-angst, antidepressie, cytotoxiciteit en antimutageniciteit zijn bijvoorbeeld gebleken uit verschillende onderzoeken. Andere biologische activiteiten van echinacea zijn antioxidatief, antibacterieel, antiviraal en larvicidaal zijn gemeld in eerdere experimentele onderzoeken. 

Verschillende klassen van secundaire metabolieten van echinecea zoals alkamiden, cafeïnezuurderivaten, polysacchariden en glycoproteïnen worden verondersteld biologisch en farmacologisch actief te zijn. 

Studies 

Echinacea purpurea behoort tot de meest gebruikte kruidengeneesmiddelen. De meeste toepassingen van E. purpurea zijn gebaseerd op de gerapporteerde immunologische eigenschappen. Een reeks experimenten heeft aangetoond dat E. purpurea-extracten inderdaad significante immunomodulerende activiteiten vertonen. Van de vele gerapporteerde farmacologische eigenschappen is de activering van macrofagen het meest overtuigend aangetoond. Van fagocytaire indices en van macrofagen afgeleide cytokineconcentraties is aangetoond dat ze op Echinacea-responsief zijn in een verscheidenheid aan assays. Activatie van polymorfonucleaire leukocyten en natural killer-cellen is ook redelijk aangetoond. Veranderingen in de aantallen en activiteiten van T- en B-celleukocyten zijn gemeld, maar zijn minder zeker. Enkele tientallen menselijke experimenten - waaronder een aantal blind gerandomiseerde studies - hebben gezondheidsvoordelen gemeld. De meest robuuste gegevens zijn afkomstig van proeven voor het testen van E. purpurea-extracten in de behandeling van acute bovenste luchtweginfectie. 

Interacties 

Interacties met natuurlijke en/of reguliere medicijnen zijn mogelijk.

Referenties
  1. Manayi A, Vazirian M. Echinacea purpurea: Pharmacology, phytochemistry and analysis methods. Pharmacogn Rev. 2015 Jan-Jun; 9(17): 63–72. 
  2. Barrett B. Medicinal properties of Echinacea: a critical review. Phytomedicine. 2003 Jan;10(1):66-86. 
Vul het ingrediënt in en vind de bijbehorende producten: