Policosanol

Omschrijving

Policosanol wordt gemaakt uit suikerriet. Chemisch gezien is het een mengsel van langketenige alcoholen. De belangrijkste alcoholen in het policosanolmengsel zijn octacosanol (60-65%), hexacosanol (6-7%) en triacontanol (12%). Daarentegen bevat policosanol geen suikers meer. Policosanol is een natuurlijk product dat effectief is gebleken in het verlagen van de cholesterolniveaus in het lichaam. 

Studie

Een acht weken durende, gerandomiseerde, dubbelblinde studie waarin de werkzaamheid en verdraagbaarheid van policosanol en acipimox werden vergeleken, werd uitgevoerd bij patiënten met type-II-hypercholesterolemie. Voorafgaand aan het begin van de actieve behandeling volgden alle patiënten een standaard cholesterolverlagend dieet gedurende 12 weken. Drieënzestig patiënten werden gerandomiseerd en kregen ofwel policosanol (10 mg / dag) of acipimox (750 mg / dag) tabletten gedurende 8 weken onder dubbelblinde omstandigheden. Beide groepen waren vergelijkbaar bij randomisatie. Policosanol verlaagde significant totaalcholesterol (p <0,0001) (15,8%), lipoproteïne met lage dichtheid (LDL)-cholesterol (21%) en de verhoudingen van LDL-cholesterol tot lipoproteïne met hoge dichtheid (HDL)-cholesterol (15,8%) en cholesterol tot HDL-cholesterol (11,5%). 

Acipimox verlaagde zowel het cholesterol- als LDL-cholesterol met 7,5% significant. Het percentage veranderingen van totaalcholesterol, LDL-cholesterol en beide verhoudingen waren groter in de policosanolgroep dan in de acipimox-groep. Beide medicijnen werden goed verdragen. Er werden geen bijwerkingen gemeld in de policosanol-groep, terwijl vijf patiënten met acipimox bijwerkingen meldden (opvliegers, misselijkheid, braken, hoofdpijn, hypochondriale pijn en beenoedeem). Deze resultaten geven aan dat policosanol (10 mg / dag) effectiever is en beter verdragen wordt dan acipimox (750 mg / dag) in deze studiepopulatie.

Interacties

Interacties met natuurlijke en/of reguliere medicijnen zijn mogelijk.

Referentie

Alcocer L, Fernandez L, Campos E, et al. A comparative study of policosanol Versus acipimox in patients with type II hypercholesterolemia. Int J Tissue React. 1999;21(3):85-92.

Interesse in Policosanol?

Vul het ingrediënt in en vind de bijbehorende producten: