Monnikspeper

Omschrijving

Monnikspeper (Vitex agnus castus) is een plant die op de hormoonhuishouding inspeelt. De plant kan worden ingezet bij aandoeningen die met verstoorde hormoonbalans te maken hebben, denk aan een afwijkende menstruatiecyclus, premenstruele klachten, mastalgie (pijn aan de borsten), verminderde vruchtbaarheid, maar ook spijsverteringsklachten en acne. In Europa en Noord-Amerika worden bessen van Vitex agnus castus ingezet als fytotherapeuticum, met name na de bevalling om de placenta uit te drijven of de lactatie te bevorderen. De medische werkzaamheid van monnikspeper is door wetenschappelijk onderzoek bevestigd.

Studie

Deze studie vergeleek de werkzaamheid en verdraagbaarheid van agnus castus (Vitex agnus castus L extract) met placebo bij vrouwen met het premenstrueel syndroom. Er was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, parallelle groepsvergelijking gedurende drie menstruatiecycli. Deelnemers: 178 vrouwen werden gescreend en 170 geĆ«valueerd (actieve 86, placebo 84). De gemiddelde leeftijd was 36 jaar, de gemiddelde cyclusduur was 28 dagen, de gemiddelde duur van de menstruatie was 4,5 dagen. Agnus castus (droge extracttabletten) Ć©Ć©n tablet per dag of bijpassend placebo, werden gedurende drie opeenvolgende cycli toegediend. 

Belangrijkste werkzaamheidsvariabele: zelfevaluatie door vrouwen van prikkelbaarheid, stemmingsverandering, woede, hoofdpijn, borstvolheid en andere menstruatiesymptomen, waaronder een opgeblazen gevoel. Secundaire werkzaamheidsvariabelen: veranderingen in de klinische algemene indruk (ernst van de aandoening, globale verbetering en risico of voordeel) en responspercentage (50% vermindering van de symptomen). Verbetering van de hoofdvariabele was groter in de actieve groep in vergelijking met de placebogroep (P <0,001). Analyse van de secundaire variabelen toonde een significante (P <0,001) superioriteit van actieve behandeling in elk van de drie algemene vertoningsitems. Zeven vrouwen rapporteerden milde bijwerkingen (vier actieve, drie placebo), die geen van allen leidde tot stopzetting van de behandeling. Droog extract van agnus castus (fruit) is een effectieve en goed getolereerde behandeling voor de verlichting van symptomen van het premenstrueel syndroom.

Interacties

Interacties met natuurlijke en/of reguliere medicijnen zijn mogelijk.

Interesse in Monnikspeper?

Vul het ingrediƫnt in en vind de bijbehorende producten:

Referenties