Molybdeen

Omschrijving

Molybdeen is een essentieel sporenelement. Het is noodzakelijk voor onder meer oxidatie van sulfieten en purines en zorgt voor de afbraak aldehyde. Daarnaast is molybdeen een koperantagonist en een ijzer-synergist.

Studie

Molybdeen wordt in de meeste voedingsmiddelen aangetroffen, waaronder peulvruchten, zuivelproducten en vlees. Dit sporenelement wordt als essentieel beschouwd omdat het deel uitmaakt van een complex dat molybdeen-cofactor. Dit complex is nodig voor drie enzymen xanthine-oxidase (XO), aldehyde-oxidase (AO) en sulfietoxidase (SO). XO neemt deel aan het metabolisme van purines, AO katalyseert de omzetting van aldehyden in zuren en SO is betrokken bij het metabolisme van zwavelhoudende aminozuren. 

Molybdeendefici├źntie wordt in het algemeen niet gevonden. Defici├źntie werd wel waargenomen bij pati├źnten die langdurige totale parenterale voeding kregen of die gewassen consumeren uit bodems die arm zijn aan molybdeen. De klinische tekortverschijnselen zijn tachycardie, hoofdpijn, mentale stoornissen en coma. De biochemische abnormaliteiten bij een molybdeendefici├źntie omvatten zeer lage niveaus van urinezuur in serum en urine (lage XO-activiteit) en lage anorganische sulfaatgehalten in urine (lage SO-activiteit). Er worden aangeboren fouten van ge├»soleerde tekortkomingen van XO, SO en molybdeen-cofactor beschreven. Hoewel XO-defici├źntie relatief goedaardig is, vertonen pati├źnten met ge├»soleerde defici├źnties van SO of molybdeen-cofactor mentale retardatie, neurologische problemen en dislocatie van oculaire lenzen. Deze abnormaliteiten lijken veroorzaakt te worden door de toxiciteit van sulfiet en/of inadequate hoeveelheden anorganisch sulfaat die beschikbaar zijn voor de vorming van gesulfateerde verbindingen in de hersenen. XO en AO kunnen ook deelnemen aan de inactivatie van sommige toxische stoffen.

Interacties

Interacties met natuurlijke en/of reguliere medicijnen zijn mogelijk.

Referentie

Sardesai VM. Molybdenum: an essential trace element. Nutr Clin Pract. 1993 Dec;8(6):277-81.

Interesse in Molybdeen?

Vul het ingredi├źnt in en vind de bijbehorende producten: