Gal

Omschrijving

Gal wordt geproduceerd in de lever en tijdelijk ingedikt bewaard in de galblaas. Gal is een emulgator, nodig voor de vertering en assimilatie van vetten en vetoplosbare nutriënten. Tijdens de maaltijd wordt in de maag het hormoon cholecystokinine geproduceerd onder invloed van vet en zoutzuur. Cholecystokinine geeft een signaal waardoor de galblaas gal vrijgeeft aan het duodenum. Gal bestaat uit een mengsel van galzouten, galzuren, cholesterol, bilirubine en fosfolipiden (voornamelijk fosfatidylcholine); in een verhouding 5 cholesterol/15 fosfatidylcholine/80 galzouten. Bij een te hoge galconcentratie zal de cholesterol neerslaan en zullen er galstenen gevormd worden in de galkanalen van de lever en in de galblaas. Dit wordt cholelithiasis genoemd. Een minder gekende werking van gal is het ontzuren en zuiveren van de darmen. Hierdoor leent het darmterrein zich minder voor de ontwikkeling van pathogene bacteriën, virussen en/of parasieten.

Interacties

Interacties met natuurlijke en/of reguliere medicijnen zijn mogelijk.

Referenties

Walls CL, Jechorek RP, Erlandsen SL. Inhibitory effect of bile on bacterial invasion of enterocytes: possible mechanism for increased translocation associated with obstructive jaundice. Crit Care Med. 1995 Feb;23(2):301-

Vul het ingrediënt in en vind de bijbehorende producten: