Zilverhydrosol (colloïdaal)

Omschrijving

Argentyn 23® is niets anders dan water en positief geladen zilverionen. Er zijn geen negatief geladen ionen aanwezig in deze oplossing, zodat de oplossing een netto positieve lading heeft. Dit lijkt puur chemisch gezien haast onmogelijk. Hoe werd dit technisch gerealiseerd en hoe blijft het product stabiel?

Het zilverdeeltje in een hydrosol heeft een dynamische gedeeltelijk positieve Lading. Die wordt gestabiliseerd door de polariteit van watermoleculen die zich rondom het zilverdeeltje georganiseerd hebben. De gelaagdheid van het water is een effectief anion voor het gedeeltelijke positief kation van het zilverdeeltje. Er zijn veel watermoleculen nodig om de lading van het zilver te stabiliseren. Dit 
kan enkel bereikt worden door met zuiver water te werken van farmaceutische kwaliteit. Vandaar de concentratie van maximaal 23 ppm.

Mechanisme waardoor Argentyn 23® een breed spectrum antimicrobieel product is:

  • Er is een essentieel verschil tussen de celwand van mensen (eukaryoot) en de celwand van micro-organismen zoals virussen, bacteriën, schimmels en gisten (prokaryoot). Ag1+ in nano- en picoschaal denatureert de eiwitmantel van een virus waardoor de replicatie stopt, migreert door de celwand van een bacterie en schimmel om zich in de mitochondriën te binden met het RNA en DNA waardoor de reproductie stopt.  
  • Het Ag1+ reageert met de negatieve lading van de eiwitten in deze micro-organismen. De reden waarom deze reactie de cel van eukaryoten niet aanvalt, is omdat deze een andere eiwitstructuur heeft dan de prokaryoten.

Interacties

Interacties met natuurlijke en/of reguliere medicijnen zijn mogelijk.

Referenties
  1. Chuanwen Gao, Yan Xu, Chao Xu, et al. In Vitro Activity of nano-silver against Ocular Pathogenic Fungi Life Science Journal 2012;9(4). 
  2. Fan C, Chu L, Rawls HR,ett al. Development of an antimicrobial resin - A pilot study. Dent Mater. 2011 Apr;27(4):322-8. 

Interesse in Zilverhydrosol (colloïdaal)?

Vul het ingrediënt in en vind de bijbehorende producten: