Rabarberwortel

Omschrijving

Naast de vele laxerende stoffen, de antrachinonen, zijn er ook looistoffen in de wortel van rabarber aanwezig die juist een stoppende werking hebben. Afhankelijk van de dosering en de bereidingswijze, heeft de wortel een laxerende dan wel een stoppende werking. Verder heeft de rabarberwortel ook een lever- en spijsverteringsbevorderende werking. 

Studies 

Deze studie bestudeerde het effect van rabarber bij de behandeling van patiënten met een systemisch ontstekingsreactiesyndroom (SIRS). De 40 patiënten met SIRS werden behandeld met conventionele behandeling plus rabarberpoeder oraal of door nasale voeding, de 38 patiënten in de controlegroep werden behandeld met alleen conventionele behandeling. Serumtumor necrose factor-alfa (TNF-alfa) werd bepaald door ELISA tijdens de opname, de derde dag na opname werden C-reactief proteïne (C-RP), complement 3 en 4 (C3, C4) bepaald. De studie liet zien dat parameters gedaald waren bij de patiënten die rabarberpoeder kregen ten opzichte van de controlegroep. Het belangrijkste mechanisme is dat rabarber een antagoniserend effect heeft tegen inflammatoire cytokinen en complementen.

Interacties

Interacties met natuurlijke en/of reguliere medicijnen zijn mogelijk.

Referentie

Peng SM, Wang SZ, Zhao JP. Effect of rhubarb on inflammatory cytokines and complements in patients with systemic inflammation reaction syndrome and its significance. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2002 Apr;22(4):264-6.

Interesse in Rabarberwortel?

Vul het ingrediënt in en vind de bijbehorende producten: