Silicium

Omschrijving

Sillicium speelt een rol in de botopbouw door stimulatie van calciumopname door de osteoblasten. Daarentegen demotiveert dit proces kalkafzetting in andere cellen en weefsels. 

Van siliciumsuppletie bij dieren en mensen is aangetoond dat het de botmineraaldichtheid verhoogt en de botsterkte verbetert. 

Studies

Optimale therapie voor postmenopauzale osteoporose omvat een evenwichtige aanpak van preventie, beweging, voeding, vroege diagnose en geschikte behandeling. Hoewel er talrijke factoren zijn die bijdragen aan de gezondheid van botten en aan therapie voor postmenopauzale osteoporose, is silicium een mineraal dat steeds meer wordt erkend als een essentiële voedingsstof voor botvorming en -onderhoud. 

Interacties

Interacties met natuurlijke en/of reguliere medicijnen zijn mogelijk.

Interesse in Silicium?

Vul het ingrediënt in en vind de bijbehorende producten: