ActiVcell

actiVcell

Glandulars, gegarandeerd vrij van pathogenen

Er bestaat een lange traditie (Grieken = opotherapie) aangaande het gebruik van orgaanconcentraten.

Aequalia aequalibus curentur: Moge het gelijke het gelijke genezen, de nier de nier etc.

Zuiverheid en kwaliteit worden door het laboratorium gegarandeerd, dus vrij van:

  • Virussen
  • BSE
  • Synthetische hormonen
  • Pesticiden en anorganische groeiversnellers

De gebruikte organen zijn uitsluitend afkomstig van USDA geïnspecteerde runderen en zijn gecertificeerd BSE-vrij.

Biotics Research Corporation werkt praktisch uitsluitend met neonataal weefsel dat niet is blootgesteld geweest aan stress, ziektes of hormonen. Neonataal. weefsel heeft bovendien een sterke anabole celdichtheid van peptiden en polypeptiden, die zieke of beschadigde organen kunnen activeren tot herstel. Enkel voor de geslachtsklieren dient weefsel van geslachtsrijpe dieren gebruikt te worden, omdat die pas op dat moment hun optimale anabole activiteit bezitten. Histologisch onderzoek toont aan dat er een belangrijk cytologisch verschil is tussen neonataal weefsel en weefsel van volwassen dieren. De structurele integriteit verandert. Naarmate de leeftijd vordert, degradeert het weefsel en bevat het meer vet. Daarnaast bevatten de Biotics Research Corporation glandulars tot tweemaal meer DNA-materiaal dan bij vergelijkbare klierconcentraten.

Het cryosolvatatieproces werd door Biotics Research Corporation ontwikkeld. Het productieproces gebeurt op lage temperatuur en in aanwezigheid van producten die ervoor zorgen dat de eiwitten, polypeptiden en enzymactiviteit behouden blijven. Neonataal weefsel bevat van nature nauwelijks vet, en wat er is, wordt manueel verwijderd. Het gedroogde klierweefsel wordt nadien onder lage druk samengeperst tot een tablet met het oog op behoud van de kwaliteit.

ActivMulsion

ActivMulsion

ActivBase

ActivBase

ActivMins

ActivMins