Dimethylglycine

Omschrijving

Trimethylglycine (TMG) of betaïne wordt geproduceerd na omzetting van choline. In de voeding is het te vinden in onder meer rode bieten, vis en volkoren producten. TMG heeft als fysiologische functie het fungeren als methyldonor. Na het afgeven van een methylgroep door TMG wordt het aminozuur homocysteïne gemethyleerd tot methionine. Op zijn beurt verhoogt methionine dan SAMe, de actieve vorm van methionine. SAMe fungeert ook als methyldonor en laat homocysteine dalen. Een zeer belangrijk mechanisme, want homocysteïne wordt toxisch als het zich opstapelt en niet tijdig wordt omgezet. Te hoge homocysteïne plasmaspiegels worden gelinkt aan verhoogde kans op meerdere degeneratieve ziektebeelden.

Het gunstige effect van TMG als methyldonor wordt al verkregen bij een dagelijkse inname van 1,5 gram betaïne.

Studies

Dimethylglycine
Figuur: De methylatiecyclus
  • TMG is in staat, idealiter in synergie met de vitamines B6, B9 en B12 om de homocysteïne spiegel te laten dalen naar aanvaardbare niveaus.
  • Trimethylglycine (betaïne) is een lipotrofe stof die de lever helpt bij de afvoer en verwerking van vetten. 
  • Methylering aan de hand van methyldonoren zoals TMG zijn eveneens broodnodig voor de fase-2-ontgifting in de lever. 
  • TMG stimuleert het enzym betaïne transferase (BHMT) om homocysteïne te methyleren naar methionine en de productie van SAMe in lever te handhaven. SAMe staat ook bekend als een antidepressivum en is een noodzakelijke cofactor in de aanmaak van melatonine (slaaphormoon).
  • TMG kan ook worden gebruikt voor mensen met verminderde functie van het MTHFR-enzym (meestal door genetisch defect). Hierdoor kan er geen of verminderd bio-actief foliumzuur, zijnde 5-methyltetrathydrofolaat (5-MTHF of de actieve vorm van foliumzuur), gevormd worden.
  • TMG verbetert de respons van antilichamen, verbetert de functie van B- en T-cellen en reguleert cytokines. Het kan effectief ingezet orden tegen virale en bacteriële infecties. 

TMG fungeert als methyldonor naast andere methylatieroutes zoals de folaatcyclus. Deze twee routes werken complementair. Glycine en serine (deze worden in elkaar omgezet) leveren methylgroepen aan tetrahydrofolaat (THF). De daardoor gevormde en bioactieve vorm van foliumzuur (5-MTHF) geeft opnieuw (via de folaatcyclyus) zijn methylgroep aan homocysteïne af waardoor methionine en SAMe wordt gevormd.

Kortom: bij gezonde volwassenen verhoogt de inname van TMG de methioninespiegels, de transmethyleringssnelheid en de remming van homocysteïne.

Interacties

Interacties met natuurlijke en/of reguliere medicijnen zijn mogelijk.

Referenties
  1. Miller AL. The methylation, neurotransmitter and antioxidant connections between folate and depression. Alt Med Rev, 2008,13:216-226. 
  2. Stuart AS Craig. Betaïne in human Nutrition. The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 80, Issue 3, 1 September 2004, Pages 539-549, 
  3. Suarez-Alvarez B, Rodriguez RM, et al. DNA methylation: a promising landscape for immune system-related diseases. Trends in genetics. Volume 28, Issue 10, October 2012, Pages 506-514.
Vul het ingrediënt in en vind de bijbehorende producten: