Particulieren >  StartpaginaItems >  MEDISCH >  Griepvirus Alert!


Griepvirus Alert!


Het is officieel, de griepepidemie is in het land. De jongste cijfers volgens het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) geven aan dat de grens van 51 zieken per 100.000 mensen is gepasseerd. Met deze cijfers mogen we terecht van een epidemie spreken.

De stoffen die je het beste kunt inzetten
Ook een andere virusvariant, zijnde het RSV virus of Respiratory syncytial virus, is weer in opmars. Vooral (jonge) kinderen zijn gevoelig voor het oppikken van dit specifieke virus.

Belang opkrikken weerstand kinderen
De symptomen lijken op die van een heftige verkoudheid en er is sprake van ontsteking van de luchtwegen. 
Daarom is het van belang om de weerstand van kinderen, zeker in de winterperiode, snel op te krikken. De stoffen die je het beste kunt inzetten als je kind symptomen vertoont van het bovenstaande verkoudheidsvirus: vitamine A, zilverhydrosol (colloïdaal zilver), echinacea, probiotica. Hou je kind in de gaten en kijk of de symptomen wegtrekken. 
 
Nog steeds de beste keuze
Preventief de weerstand van je kind ondersteunen, is natuurlijk nog steeds de beste keuze. Zorg daarom dat hun vitamine D niveau hoog blijft en niet te veel zakt tijdens de herfst- en winterperiode. Geef je zowel vitamine D als vitamine A? Doe dat dan niet gelijktijdig, maar op verschillende momenten op de dag. Anders werken deze vitamines elkaar tegen. Zo vermijd je het risico op tekorten aan deze twee basisstoffen die de immuniteit sturen.
 
 
Meisje_op_slee_sneeu