Particulieren >  StartpaginaItems >  GDPR >  General Data Protection Regulation


General Data Protection Regulation


Bij Energetica Natura zien wij het als onze verplichting om uw persoonsgegevens te beschermen en te eerbiedigen. Omdat de invoering van GDPR (General Data Protection Regulation) een ‘hot-item’ is, willen wij u ook informeren over de maatregelen die wij genomen hebben om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat beschermd worden.

De verzamelde gegevens
De eerste stap hierbij is het beperken van de gegevens die verzameld worden. Gegevens die verzameld worden zullen slechts gebruikt worden om de koopovereenkomst uit te voeren, zoals het opsturen van de producten naar uw adres, het verzenden van track-and-trace emails etc.

U hebt altijd de mogelijkheid om uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres uit ons systeem te laten verwijderen. Uw overige gegevens (naam en adres) moeten wij bewaren in het kader van de archiefwet.