Particulieren >  Topmenu >  FAQ >  Kwaliteitsvragen


Kwaliteitsvragen


Produceert Energetica Natura zelf producten?

Wij ontwikkelen tot op heden zelf geen producten, maar distributeert wel haar kwaliteitsproducten van verschillende gerenommeerde producenten over de hele wereld. 
De productie van de producten gebeurt steeds volgens farmaceutische procedures die een hoge veiligheid, kwaliteit en opneembaarheid waarborgen.