Navigatie >  © Energetica Natura >  Disclaimer 2018


Disclaimer 2018


Energetica Natura B.V. streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op haar website op het internet plaatst, zodat de informatie zoveel mogelijk actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.
Ondanks de constante zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Energetica Natura B.V. niet garanderen dat deze informatie te allen tijde noodzakelijk allesomvattend, juist, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.

Energetica Natura B.V. doet door middel van deze website slechts informatieve mededelingen over producten en diensten die door haar worden aangeboden, ongeacht de vorm waarin die informatie wordt aangeboden, waarbij wijzigingen steeds zonder voorafgaande mededeling kunnen worden aangebracht.

Energetica Natura B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, noch voor onjuistheden of onvolledigheden van de op de website van Energetica Natura B.V. opgenomen adviezen, informatie en prijzen.

Energetica Natura B.V. stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen, doch is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die eventueel door gebruikers van haar website via het internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Energetica Natura B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel uiterst selectief zijnde ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, staat Energetica Natura B.V. niet in voor de inhoud of het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en diensten die daarop worden aangeboden, dan wel adviezen die daarop zijn vermeld. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot die sites en die producten, diensten en adviezen wordt uitgesloten.

Energetica Natura B.V. vermeldt deze disclaimer tevens voor en namens de vennootschappen met wie zij in een groep is verbonden, alsook voor en namens de personen die voor en namens Energetica Natura B.V. adviezen verstrekken, zijnde deze personen geen therapeut noch medicus.