Particulieren >  Healthmenu >  Over Energetica Natura >  Maatschappelijk verantwoord ondernemen >  Waterproject opnieuw gesponsord


Waterproject opnieuw gesponsord


Meer zuiver drinkwater voor mensen in ontwikkelingslanden met nieuwe sponsoring van Energetica Natura

Het project GO!4Water zorgt ervoor dat zuiver en schoon drinkwater voor iedereen bereikbaar is door het plaatsen van duurzame én ecologische nano waterfilters in ontwikkelingslanden. Met onze sponsoring van vorig jaar werd een school in Nicaragua, dorpsbewoners in Lubumbashi (Congo) en een naschoolse opvang voor kansarme kinderen in Haiti voorzien van een waterfilteringssysteem. Dit jaar sponsoren we opnieuw het project met een bedrag van €5000,-. We spraken Priscilla Smullenberghs, mede-oprichter van GO!4Water over het project. Naast haar wordt het projectteam gevormd door Robin Severi en Jessie Smullenberghs. 

“De invloed van het project is enorm groot. Het sociale leven van deze mensen, zowel van de ouders als van de kinderen, verandert. In plaats van dat zij drie keer per dag water te moeten halen, kunnen  kinderen nu naar school en hebben ouders meer tijd om met hun kinderen door brengen.” Volgens Priscilla is dat echter niet het belangrijkste. “Zuiver water is cruciaal voor een goede gezondheid. Ziektes als chlorela wordne ondermeer veroorzaakt door het drinken van onzuiver water.” Om een goede gezondheid verder te bewerkstellingen in deze landen wil het projectteam zich in de toekomst ook richten op ziekenhuizen, zodat onder meer dokters en medewerkers hun handen kunnen wassen en pasgeborenen en hun moeders kunnen verzorgen met zuiver water. 


Volgende projecten 
In de nabije toekomst wil GO!4Water projecten opstarten in Saint Michel en Congo. Afhankelijk van sponsorgelden wordt er ook gestart met projecten voor straatkinderen in Ethiopië en voor een school en bewoners van Benin. “We kiezen bewust voor deze landen, omdat  we het belangrijk vinden om hulp te bieden in gebieden waar de meeste nood is aan zuiver drinkwater. Indien de mogelijkheid er is, zullen we deze gebieden ook bezoeken”, aldus Priscilla. 
 

LifeFilta Nano waterfilters

De LifeFilta Nano waterfilters dienen zowal voor persoonlijk en familiegebruik alsook voor de zuivering van hemel- of regenwater, put- en grondwater, rivieren, beken en stromen. Sinds kort beschikt Energetica Natura over een LifeFilta waterfilter, zodat alle medewerkers kunnen genieten van gezond en veilig drinkwater omdat ‘zuiver water nooit zuiver genoeg kan zijn’.


Groot verschil
“Met de nieuwe sponsoring van Energetica Natura kunnen we het verschil maken. Met de sponsoring uit 2017 hebben we maar liefst 1300 mensen aan zuiver drinkwater geholpen. Met een relatief klein bedrag hebben we dus een groot verschil kunnen maken.” 

 
Heeft u ook belangstelling om dit project te sponsoren, neem dan contact op met Priscilla Smullenbergs van GO!4Water via govoorwater@outlook.be of telefoonnummer +32 (0) 476 346 502.
 

451